Законско објавување

Cloudworkers AG
Brügglistrasse 11c
8852 Altendorf

Швајцарија

Контакт
Е-маил: contact (at) cloudworkers.company
Веб страница: https://www.cloudworkers.company
Телефон: +41 55 508 73 44

Овластен претставник : Oskar Broghammer - Управен одбор и овластен потписник
Матичен број на компанијата: CHE-323.571.120

Прашања во врска со заштитата на податоците: datenschutz (at) cloudworkers.company

Ознака на изворот на потекло на слики и графики
iStockphoto
stocksnap.io