Klauzula

Odpowiedzialność za treść
Treść naszych stron została stworzona z najwyższą dbałością. Jednaże, nie możemy zagwarantować dokładności, kompletności oraz akutalności treści. Nawiązując do przepisów ustawowych, jesteśmy dodatkowo odpowiedzialni za własne treści na tych stronach. W tym kontekscie, proszę odnotować, że nie jesteśmy zobligowani do monitorowania, jedynie przekazywanych bądz zapisywanych informacji osób trzecich, a także do badania okoliczności nielegalnej dzialanosci. Nasze zobowiązania do usuwania lub blokowania użytkowania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone zgodnie z paragrafem 8 o 10 ustawy o mediach elektronicznych (TMG).

Odpowiedzialnośc za linki
Odopowiedzialność za treść linków zewnętrznych (do stron internetowych osób trzecich) spoczywa tylko i wyłącznie na operatorach stron, do których dane linki prowadzą. W momencie tworzenia linków nie miały miejsca naruszenia. Jeśli uzyskamy wiedze o jakimkolwiek naruszeniu prawa, usuniemy odpowiednie linki w sposób natychmiastowy.

Prawa autorskie
Nasze strony internetowe i ich zawartość są przedmiotem angielskiego prawa dotyczącego praw autorskich. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez prawo (paragraf 44 i kolejne prawa autorskiego), każda forma wykorzystywania, powielania lub przetwarzania dzieł podlegających ochronie praw autorskich na naszych stronach internetowych wymaga uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela praw. Indywidualne reprodukcje dzieła są pozwolone tylko do prywatnego użytku, a zatem nie mogą służyć bezpośrednio ani pośrednio zarobnowi. Nieuprawnione wykorzystiwanie dzieł chronionych prawem autorskich jest karane (paragraf 106 prawa autorskiego).