Disclaimer

Verantwoording voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud echter niet garanderen. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina's. Houd er in dit verband rekening mee dat we niet verplicht zijn om de verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. Onze verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemeen geldende wetten te verwijderen of te blokkeren, blijven hierdoor onaangetast volgens §§ 8 tot 10 van de Telemedia Act (TMG).

Verantwoordelijkheid voor links
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina's van derden) ligt uitsluitend bij de beheerders van de gelinkte pagina's. Op het moment van koppelen waren voor ons geen overtredingen duidelijk. Als ons een juridische inbreuk bekend wordt, zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Copyright
Onze webpagina's en hun inhoud zijn onderworpen aan de Engelse auteursrechtwetgeving. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet (§ 44a en volgende van de auteursrechtwet), vereist elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van publicaties die vallen onder de auteursrechtelijke bescherming op onze webpagina's de voorafgaande toestemming van de respectieve eigenaar van de rechten. Individuele reproducties van een publicatie zijn alleen toegestaan ​​voor privégebruik en mogen dus niet direct of indirect dienen voor inkomsten. Ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermde publicaties is strafbaar (§ 106 van de auteursrechtwet).