Izjava o odricanju odgovornosti

Odgovornost za sadržaj
Sadržaj naših stranica stvoren je s najvećom pažnjom. Međutim, ne možemo garantovati tačnost, potpunost ili aktuelnost sadržaja. Prema zakonskim odredbama, mi smo dalje odgovorni za sopstveni sadržaj na ovim veb stranicama. U tom kontekstu, imajte na umu da prema tome nismo obavezni da nadgledamo samo prenete ili sačuvane informacije trećih lica ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Na naše obaveze da uklonimo ili blokiramo upotrebu informacija prema opšte važećim zakonima ovo neće uticati u skladu sa §§ 8 do 10 Zakona o telemedijama (TMG).

Odgovornost za linkove
Odgovornost za sadržaj vanjskih veza (na web stranice trećih strana) snose isključivo operateri povezanih stranica. U vrijeme veze nisu nam bila evidentna kršenja. Ako saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti odgovarajuću vezu.

Autorska prava
Naše web stranice i njihov sadržaj podliježu engleskom zakonu o autorskim pravima. Ako zakon izričito ne dozvoljava (§ 44a i dalje od zakona o autorskim pravima), bilo koji oblik upotrebe, reprodukcije ili obrade zaštićenih dela na našim veb lokacijama zahteva prethodnu saglasnost odgovarajućeg nosioca prava. Pojedinačne reprodukcije djela dopuštene su samo za privatnu upotrebu, tako da se ne smiju koristiti ni izravno ni indirektno radi zarade. Kažnjiva je neovlaštena upotreba djela zaštićenih autorskim pravima (§ 106 Zakona o autorskim pravima).