Vastuuvapauslauseke

Vastuu sisällöstä
Sivujemme sisältö on luotu erittäin huolellisesti. Emme kuitenkaan voi taata sisällön tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta. Lainmääräysten mukaisesti olemme lisäksi vastuussa omasta sisällöstämme näillä verkkosivuilla. Huomioithan tässä yhteydessä, että emme ole velvollisia seuraamaan vain kolmansien osapuolten toimittamia tai tallennettuja tietoja tai tutkimaan laittomaan toimintaan viittaavia seikkoja. Tämä ei vaikuta yleisesti sovellettavien lakien mukaisiin velvollisuuksiimme poistaa tai estää tietojen käyttöä, Telemedia Actin (TMG) 8-10 §: n mukaisesti.

Vastuu linkeistä
Vastuu ulkoisten linkkien sisällöstä (kolmansien osapuolten verkkosivuille) on yksinomaan linkitettyjen sivujen ylläpitäjillä. Linkityksen yhteydessä ei ollut ilmeisiä rikkomuksia. Jos jokin oikeudellinen rikkomus tulee meille tiedoksi, poistamme kyseisen linkin välittömästi.

Tekijänoikeudet
Verkkosivumme ja niiden sisältö on Englannin tekijänoikeuslain alainen. Ellei laki nimenomaisesti salli sitä (tekijänoikeuslain 44a § ja sitä seuraavat kohdat), kaiken tyyppinen tekijänoikeussuojattujen teosten käyttö, jäljentäminen tai käsittely verkkosivuillamme vaatii oikeudenhaltijan etukäteen antaman suostumuksen. Teoksen yksittäiskappaleet ovat sallittuja vain yksityiseen käyttöön, joten niitä ei saa käyttää suoraan eikä epäsuoraan. Tekijänoikeuksien alaisten teosten luvaton käyttö on rangaistavaa (tekijänoikeuslain 106 §).