Izključitev odgovornosti

Odgovornost za vsebino
Vsebine naših strani so pripravljene zelo skrbno. Vendar ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebine. Sicer smo v skladu z zakonskimi določili odgovorni za lastne vsebine na teh straneh. Vendar pa nismo dolžni spremljati informacij, ki smo jih pridobili ali shranili na naših straneh s strani tretjih oseb, prav tako nismo dolžni preiskovati okoliščin, ki kažejo na nezakonite aktivnosti tretjih oseb. Naše obveznosti, da odstranimo ali blokiramo uporabo informacij v skladu s splošno veljavno zakonodajo, veljajo v skladu z odstavki 8 do 10 Zakona o televiziji (TMG) nespremenjena.

Odgovornost za povezave
Za vsebino povezanih strani tretjih oseb so odgovorni izključno upravljavci le-teh. Pri ustvarjanju povezave ni bilo zaznati nobenih kršitev zakona. V kolikor pa bi se izkazalo, da je katera od vsebin krši zakon, bo povezava ostranjena.

Copyright
Za naša spletna mesta in njihovo vsebino velja angleška zakonodaja o avtorskih pravicah. V kolikor zakonsko ni izrecno dovoljeno (44a člen in dalje Zakona o avtorskih pravicah), je za kakršno koli uporabo, razmnoževanje ali urejanje avtorsko zaščitenih del na naši spletni strani potrebno predhodno soglasje imetnika pravic. Individualna uporaba vsebin je dovoljena samo za zasebno uporabo in ne sme služiti neposredno ali posredno ustvarjanju prihodka. Nepooblaščena uporaba avtorsko zaščitenih del je kaznovana z zakonom (106. odstavek Zakona o avtorskih pravicah).