Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållets noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Enligt lagstadgade bestämmelser är vi dessutom ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor. Observera i detta sammanhang att vi följaktligen inte är skyldiga att övervaka endast överförd eller sparad information från tredje part, eller undersöka omständigheter som pekar på olaglig aktivitet. Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänt tillämpliga lagar påverkas inte av detta enligt §§ 8 till 10 i Telemedia Act (TMG).

Ansvar för länkar
Ansvaret för innehållet i externa länkar (till tredjepartswebbsidor) ligger enbart hos operatörerna av de länkade sidorna. Inga överträdelser var uppenbara för oss vid tidpunkten för länken. Om någon juridisk överträdelse blir känd för oss tar vi bort respektive länk omedelbart.

Upphovsrätt
Våra webbplatser och deras innehåll omfattas av engelsk upphovsrättslag. Om det inte uttryckligen tillåts enligt lag (§§ 44a et seq. Upphovsrättslagen), varje form av användning, reproduktion eller bearbetning av verk som omfattas av upphovsrättsskydd på våra webbsidor kräver förhandsgodkännande från respektive ägare av rättigheterna. Enskilda reproduktioner av ett verk är endast tillåtna för privat bruk, så de får inte tjäna direkt eller indirekt för intäkter. Obehörigt utnyttjande av upphovsrättsskyddade verk är straffbart (§ 106 i Upphovsrättslagen).