Izjava o odricanju odgovornosti

Odgovornost za sadržaj
Sadržaj naših stranica stvoren je s najvećom pažnjom. Međutim, ne možemo garantovati tačnost, potpunost ili aktuelnost sadržaja. Prema zakonskim odredbama, mi smo dalje odgovorni za sopstveni sadržaj na ovim veb stranicama. U tom kontekstu, imajte na umu da prema tome nismo obavezni da nadgledamo samo prenete ili sačuvane informacije trećih lica ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Na naše obaveze da uklonimo ili blokiramo upotrebu informacija prema opšte važećim zakonima ovo neće uticati u skladu sa §§ 8 do 10 Zakona o telemedijama (TMG).

Odgovornost za veze
Odgovornost za sadržaj spoljnih veza (do veb stranica trećih lica) snose isključivo operateri povezanih stranica. U vreme povezivanja nisu nam evidentna kršenja. Ako nam postane poznato bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti odgovarajuću vezu.

Autorska prava
Naše veb stranice i njihov sadržaj podležu engleskom zakonu o autorskim pravima. Ukoliko zakon to izričito ne dozvoljava (§ 44a i dalje od zakona o autorskim pravima), svaki oblik korišćenja, reprodukcije ili obrade dela koja su zaštićena autorskim pravima na našim veb stranicama zahteva prethodnu saglasnost odgovarajućeg vlasnika prava. Pojedinačne reprodukcije dela dozvoljene su samo za privatnu upotrebu, pa ne smeju služiti ni direktno ni indirektno za zaradu. Kažnjivo je neovlašćeno korišćenje dela zaštićenih autorskim pravima (§ 106 zakona o autorskim pravima).