Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for innhold
Innholdet på sidene våre er opprettet med største forsiktighet. Vi kan imidlertid ikke garantere innholdets nøyaktighet, fullstendighet eller aktualitet. I henhold til lovbestemmelser er vi videre ansvarlige for vårt eget innhold på disse Nettsidene. Vær oppmerksom på at vi derfor ikke er forpliktet til å overvåke bare overført eller lagret informasjon fra tredjeparter, eller undersøke omstendigheter som peker mot ulovlig aktivitet. Våre forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til gjeldende lover forblir upåvirket av dette i henhold til §§ 8 til 10 i Telemedia Act (TMG).

Ansvar for linker
Ansvaret for innholdet i eksterne lenker (til nettsider fra tredjeparter) ligger kun hos operatørene av de linkede sidene. Ingen brudd var tydelige for oss på tidspunktet for koblingen. Hvis noen juridiske overtredelser blir kjent for oss, vil vi fjerne den respektive linken umiddelbart.

Opphavsrett
Våre nettsider og deres innhold er underlagt engelsk lov om opphavsrett. Med mindre annet er uttrykkelig tillatt i loven (§ 44a ff. I lov om opphavsrett), krever enhver form for bruk, reproduksjon eller behandling av verker som er underlagt copyrightbeskyttelse på våre nettsider, forhåndsgodkjenning fra den respektive rettighetsinnehaveren. Individuelle kopier av et verk er kun tillatt for privat bruk, så de må ikke tjene verken direkte eller indirekte for inntjening. Uautorisert bruk av opphavsrettsbeskyttede verk er straffbart (§ 106 i lov om opphavsrett).