Atsakomybės apribojimas

Atsiskaitymas už turinį
Mūsų puslapių turinys sukurtas labai atsargiai. Tačiau negalime garantuoti turinio tikslumo, išsamumo ar aktualumo. Pagal įstatymų nuostatas mes taip pat esame atsakingi už savo turinį šiuose tinklalapiuose. Šiame kontekste atkreipkite dėmesį, kad mes neprivalome stebėti tik perduotos ar išsaugotos trečiųjų šalių informacijos ar tirti aplinkybių, rodančių neteisėtą veiklą. Pagal Telemedijos įstatymo (TMG) 8–10 straipsnius tai neturi įtakos mūsų įsipareigojimams pašalinti ar blokuoti informacijos naudojimą pagal visuotinai taikomus įstatymus.

Atskaitomybė už nuorodas
Atsakomybė už išorinių nuorodų (į trečiųjų šalių tinklalapius) turinį tenka tik susietų puslapių operatoriams. Susiejimo metu mums nebuvo jokių pažeidimų. Jei mums paaiškės koks nors teisinis pažeidimas, mes nedelsdami pašalinsime atitinkamą nuorodą.

Autorių teisės
Mūsų tinklalapiams ir jų turiniui taikomi Anglijos autorių teisių įstatymai. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia įstatymai (Autorių teisių įstatymo 44a ir paskesni straipsniai), bet kokiai kūrinių, kuriems taikoma autorių teisių apsauga, panaudojimui, atkūrimui ar apdorojimui mūsų tinklalapiuose, reikalingas išankstinis atitinkamo teisių savininko sutikimas. Individualus kūrinio atgaminimas leidžiamas tik asmeniniam naudojimui, todėl neturi būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamas uždarbiui. Už neteisėtą autorių teisių saugomų kūrinių naudojimą baudžiama (Autorių teisių įstatymo 106 straipsnis).