כתב וויתור

אחריות על תוכן. התוכן בעמודי האינטרנט נוצר במאמצים רבים להיות מדויק, אך אנחנו לא יכולים להבטיח את נכונות המידע בשלמותו. אנחנו אחראים על המידע שלנו ולא מחויבים לפרסם מידע צד שלישי או לחקור נסיבות המראות פעילות לא חוקית. כמו כן, קיימת המחויבות שלנו להסיר תוכן (TMG)מהאתר כמצוין בחוק בסעיף 8 ו10 של אירוע טלמדיה

אחריות על קישורים
אחריות להקשר של קישורים חיצוניים היא באופן מלא על האתרים הנ""ל. בזמן צירוף הקישורים לנו לא הייתה נראית לעין תקלה. במידה ודבר זה יגיע לתשומת ליבנו, נסיר את הלינק.

זכויות יוצרים.
עמודי האינטרנט שלנו והתוכן שלהם נתונים לחוק שמירת זכויות יוצרים. אלא אם מצוין באופן בוטה על פי החוק, אין להעתיק, לשכפל, או להשתמש במידע ללא אישור מוקדם של החברה. שימוש שהוא לא אישי אסור בהחלט (שימוש אשר נעשה ממנו רווח).