Vastutusest loobumise klausel

Vastutus sisu eest
Meie lehtede sisu on loodud äärmise hoolega. Kuid me ei saa garanteerida sisu täpsust, täielikkust ega aktuaalsust. Seadusest tulenevalt vastutame me oma sisu eest nendel veebilehtedel. Selles kontekstis pange palun tähele, et me pole kohustatud jälgima kolmandate poolte edastatud või salvestatud teavet või uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele. See ei mõjuta meie kohustust kohaldatavate seaduste alusel andmeid eemaldada või nende kasutamist blokeerida, nagu sätestatud telemeedia seaduse (TMG) §§ 8 - 10.

Vastutus linkide eest
Vastutus väliste (kolmandate isikute veebilehtedele viivate) linkide sisu eest lasub ainult lingitud lehekülgede operaatoritel. Linkimise ajal me mingeid rikkumisi ei leidnud. Kui saame teada mistahes rikkumisest, siis eemaldame vastava lingi koheselt.

Autoriõigus
Meie veebilehtedele ja nende sisule kohaldatakse inglise autoriõiguse seadust. Kui seaduses pole selgelt lubatud (autoriõiguse seaduse § 44a jj.), siis on autoriõigusega kaitstud teoste meie veebilehel mistahes vormis kasutamiseks, taasesitamiseks või vajalik vastava õiguse valdaja eelnev nõusolek. Teoste individuaalsed reproduktsioonid on lubatud ainult erakasutuseks, s.t. neid ei tohi otse ega kaudselt kasutada tulu saamise eesmärgil. Autoriõigusega kaitstud teoste lubamatu kasutamine on karistatav (Autoriõiguse seaduse § 106).